Warsztaty LightBox dla osób 55+

Problem: brak umiejętności wykorzystywania nowych technologii przez osoby 55+ przy realizacji własnych pomysłów artystycznych
Cel: nauczenie osób w wieku 55+ posługiwania się hobbystycznym ploterem tnącym przy jednoczesnym wykorzystaniu komputera i telefonu komórkowego. Poszerzenie wiedzy z zakresu nowych technologii zgodnie z regułą lifelong learning.

Forma realizacji: Praktyczne warsztaty podczas, których uczestnicy w wieku 55+ poznali:

– sposób bezprzewodowego przenoszenia samodzielnie zrobionych zdjęć grafik między smartfonem a komputerem,
– metodę przygotowania plików graficznych dla programu obsługującego ploter tnący,

– sposób importu grafik i ich obróbkę w programie plotera,

– obsługę i użycie plotera tnącego do wycięcia przygotowanych grafik,

– złożenia z samodzielnie wyciętych grafik oraz dostarczonych materiałów ozdobnego świątecznego LightBox-a

Warsztaty: przeprowadzono 8 warsztatów, na których przygotowano łącznie 56 miejsc.

Nazwa Programu
Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej
Zleceniodawca
Ministerstwo Edukacji i Nauki