2022

Nauczenie osób w wieku 55+ posługiwania się hobbystycznym ploterem tnącym przy jednoczesnym wykorzystaniu komputera i telefonu komórkowego